Κλίμακα τελών

VisaCard:

0,25 EUR ανά συναλλαγή +

ευρωζώνης

non 3D secure
1.90% του ποσού αγοράς

3D secure
1.85% του ποσού αγοράς

UK

non 3D secure
1.90% του ποσού αγοράς

3D secure
1.85% του ποσού αγοράς

Ελβετία

non 3D secure
2.25% του ποσού αγοράς

3D secure
2.20% του ποσού αγοράς

MasterCard:

0,25 EUR ανά συναλλαγή +

Ευρωζώνη

non 3D secure
2.25 % του ποσού αγοράς

3D secure
2.20 % του ποσού αγοράς

UK

non 3D secure
2.25 % του ποσού αγοράς

3D secure
2.20 % του ποσού αγοράς

Ελβετία

non 3D secure
2.35 % του ποσού αγοράς

3D secure
2.30 % του ποσού αγοράς