Obseg pristojbin

VisaCard:

0,25 EUR na transakcijo +

Evroobmočje

non 3D secure
1.90% nakupne količine

3D secure
1.85%  nakupne količine

Velika Britanija

non 3D secure
1.90% nakupne količine

3D secure
1.85%  nakupne količine

Švica

non 3D secure
2.25%  nakupne količine

3D secure
2.20% nakupne količine

Mastercard:

0,25 EUR na transakcijo +

Evroobmočje

non 3D secure
2.25 % nakupne količine

3D secure
2.20 % nakupne količine

Velika Britanija

non 3D secure
2.25 % nakupne količine

3D secure
2.20 % nakupne količine

Švica

non 3D secure
2.35 % nakupne količine

3D secure
2.30 % nakupne količine